yen

 ドル円は、200日移動平均線上での保合い。トランプラリー(2016年11月安値〜12月高値)に対する半値押しと重なる転換線が上値抵抗。61.8%押しは、107.8円。