y5

ドル円は、日銀金融政策決定会合を受けて。円安で反応。

心理的節目130円台回復。

y200

2022年1月安値〜2022年10月高値までの上昇に対する61.8%押しで下支えられた。

2022年10月高値を起点とした下降チャネル上限が上値抵抗。